Suså Gildet

Gildeledelsen består af

Gildekansler
Tommy Møller
3036 1840
figenvej000@gmail.com

Gildemester
Susanne Nabe-Nielsen
2078 0266
s.nabe-nielsen@stofanet.dk

Gildeskatmester
Bodil Nielsen
4276 5594
dtkaare@stofanet.dk

INTERESSEGRUPPE – Kultur:

Anne, Bente , Ellen, Emmy, Ib, John M, Lars, Robert, Tommy
Grpl. Bente


INTERESSEGRUPPE- Spejderi:

Heidi, Knud, Lene, Line, Lykke, Tom, Esther, Kurt
Grpl. Lykke


INTERESSEGRUPPE – Vandrelaug:

Bent, Esther, Gunnar, Helge
Grpl. Bent


INTERESSEGRUPPE – Dagsaktuelle emner:

Bo, Bodil, Dot, John, Kim, Niels, Tim,
Grpl. Niels


PR LAUG – PR: (Fredslys, foreningers dag, startskud m.v.)

Anne, Bente, Bodil, Inger, Palle, Susanne
Grpl. Inger

GRUPPE 1:

GRUPPE 2:

GRUPPE 3:

GRUPPE 4:


Udenfor gruppe:

Rikke

______________________________________________________________________

HYTTELAUG:

John M – Tommy – Lars Hansen (Under Farmbestyrelsen)

NATURLAUG

Tim, Niels A , Kurt, Anne, John N, Bo (Under Farmbestyrelsen)

FARMBESTYRELSEN

Tommy M, John M, Kurt J.

SPEJDERLAUG

Helge C, Gunnar M, Kurt J.

______________________________________________________________________