Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne  i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, spejder- eller gildeinteresserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene:

altid-spejder

Sct. Georgs Gilderne blev stiftet i 1933 med det formål at virkeliggøre ordene ”én gang spejder – altid spejder” ved at være et samlingssted for voksne mennesker, som har det til fælles, at de har været spejdere – eller har interesse for spejder- og gildebevægelsen.

Gildebevægelsen har ca. 5.000 medlemmer i Danmark og har bredt sig til ca. 40 lande verden over.

Gilde betyder næsten det samme som laug. Håndværkerne og de handlende havde deres laug i købstæderne. Disse laug eller gilder kunne indgå aftale for medlemmerne og repræsenterede medlemmernes interesse over for omverdenen, ligeledes havde de en social funktion – man hjalp hinanden og festede sammen.

Gildebrødre er kvinder og mænd fra alle samfundslag, vi er en upolitisk bevægelse og er ikke tilknyttet nogen bestemt trosretning.